કઈ ઇફેક્ટ્સ શક્ય છે?

હવે ટાઇલ ડિઝાઇનરો ડિજિટલી સુશોભિત માનક ટાઇલ્સથી અલગ તરી આવતા ટાઇલ્સ સર્જીને ટાઇલ ઉત્પાદકો માટે વધુ મૂલ્ય અને માર્જિન્સ આપી શકે છે. અને સ્થાનિક વલણો અને ફૅશન સાથે કદમ મિલાવવા ડિઝાઇનોને સ્ટૉક બગાડ્યા વિના જેટલી વખત બદલવી હોય તેટલી વખત બદલી શકાય છે, કારણ કે ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગનો અર્થ એ છે પ્રોડક્શન રન જરૂરી હોય તેટલા નાના કરી શકાય છે. તેથી ‘મર્યાદિત આવૃત્તિ’ અથવા એક જ વખતની ડિઝાઇનો હવે સરળતાથી નિર્મિત કરાય છે.

નીચે કેટલીક સર્જી શકાય તેવી સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ્સ તરફ નજર કરો .